załadunek, proszę, bądź cierpliwy.

państwa login

państwa login

  • państwa login
  • sms szybko login

Łączysz się do CAS niezabezpieczonym połączeniem. Pojedyncze logowanie NIE BĘDZIE DIZAŁAŁO. Aby pojedyncze logowanie funkcjonowało, MUSISZ uwierzytelnić się po HTTPS.

HTTPS and IMAPS

This service definition authorized all application urls that support HTTPS and IMAPS protocols.

Language/w polsce
zapomnij o hasło? podpisz za darmo >
App Download